Kontaktuppgifter /Styrelse

Ordförande: Christina Åström, 070-202 47 32, 0270-28 61 51, e-post: christina.astrom51(a)gmail.com

V. ordförande: Lena Nordström  070-327 44 47,

Kassör: Åsa Lang: 072-200 31 61,

Sekreterare: Ulrika Hännestrand,   0270-17509, 076-8062520.

Ledamot: Erika Klang-Westin, 073-247 62 18

Ledamot: Fredrik Lindvärn,

Ledamot: Fredrik Björkman

Ledamot: Alf Pallin, 070-247 44 20

Naturskyddsföreningen kan nås på e-post soderhamn@naturskyddsforeningen.se