Naturskyddsföreningen i Söderhamn.

Om Naturskyddsföreningen Söderhamn

Söderhamns Naturskyddsförening utgör en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen, Riksföreningen, som i sin tur är organiserad i olika länsförbund varav Söderhamns Naturskyddsförening tillhör Naturskyddsföreningen i Gävleborg. Vi verkar inom Söderhamns kommun. Alla medlemmar som bor i Söderhamn är medlemmar i Söderhamnskretsen.

Vi har fokus på utflykter av olika karaktär för att locka människor ut i vår fina natur. Man behöver i regel inte vara medlem för att delta i våra aktiviteter. Det är bara ibland vi ordnar medlemsaktiviteter.  Genom våra utflykter, seminarier, cirklar och filmkvällar vill vi sprida information i olika ämnen och locka fler att bli medlemmar i vår organisation. Ju fler vi blir desto starkare kan vi agera i angelägna frågor.

Kom gärna på våra årsmöten och tala om för oss vad just du vill att vi ska ägna oss åt.

Under flikarna ovanför bilden överst på sidan får du mer information om vad som händer i Naturskyddsföreningen Söderhamn.