Naturskyddsföreningen i Söderhamn.

Avslutning studiecirkel Hållbart liv 18 augusti kl 18, Ellne 848 
Hej allihop
Vi lyckades inte avsluta vår cirkel i Hållbart liv i våras på grund av Pandemin. Då aviserade jag att vi kanske kan göra ett avslut hemma i vår trädgård i Ellne. Vi har ju satt upp solceller på uthustaket, så Hans-Jörgen kan berätta om det projektet och så kan vi titta på mina odlingar som i och för sig inte är så märkvärdiga, men vi kan utbyta erfarenheter.
För vår del passar tisdag 18 augusti bra, men vi tänkte starta lite tidigare d v s kl 18. Om det blir bra väder!
Anmäl deltagande till mig på den här mejlen, christina.astrom51@gmail.com, eller på tel 070-202 47 32. Alla är välkomna även de som inte deltagit i cirkeln tidigare.
Ängsskötsel på fäbodvall (räfsning) söndag 9 augusti kl 10 
Vi har också en annan utomhusaktivitet som man kan delta i.
Att hjälpa till att räfsa en ängsmark vid en fäbod i Tönnånger. Det är fantastiskt vackert där.
Söndagen den 9 augusti. Klockan 10. En del räfsor finns, men man kan också ta med sig egen.
Egen matsäck tar man också med sig.
Prata med Carin Gisslen-Schönning 070-398 37 83 för anmälan och vägbeskrivning. Om intresset blir stort kan det bli begränsningar i antalet deltagare.
Skärjån och svamp lördag den 22 augusti. Samling på resecentrum kl 9 
Kjell Jansson visar oss Skärjån och berättar om  arbetet att återställa ån i ursprungligt skick. I Skärjån kan man bl a hitta den i våra trakter mycket ovanliga ormbunken Safsa eller Kungsbräken som den också kallas. En mycket ståtlig ormunke. Efter lunch tar vi oss ner mot Axmar och letar svamp. Egen matsäck för en hel dag behövs.
Välkomna!
Anmäl intresse att delta i Naturskyddsföreningens arbete

Vill du vara med i Naturskyddsföreningens arbete? Ju fler vi är desto mer kan vi uträtta!

Hör av dig till Christina Åström, 070-202 47 32