Naturskyddsföreningen i Söderhamn.

Välkommen på vandring under ”De vilda blommornas dag” den 17 juni på Långnäsudden i Söderhamn

Vi träffas vid Lynäs sommarhem kl 13.30 och samåker sedan vidare till Långnäsudden. Bosse Forsling är vår guide under dagen.
Långnäsudden är ett av våra senaste naturreservat. Det beslutades i slutet av 2016. Den har mycket höga naturvärden. Marken i Långnäsudden är näringsrik. Det gynnar den lundartade floran och gör att det är gott om örter, gräs och ormbunkar.
Ta med eget fika.

Vandringen görs i samarbete med Svenska botaniska föreningen, Gävleborgs botaniska förening och Studiefrämjandet.

Kontaktperson: Christina Åström 070-202 47 32

Mycket välkomna!