Naturskyddsföreningen i Söderhamn.

Utflykt till Svarttjärnsberget med Alf Pallin som guide. Samling vid Bystugan i centrala Trönö kl 12. Bystugan ligger på andra sidan vägen mitt emot kyrkan, eller strax före affären fast på vänstra sidan om vägen. För samåkning från Söderhamn kontakta Christina Åström 070-202 47 32. Ta med matsäck och rejält på fötterna.

Svarttjärnsberget är ett av våra senast bildade naturreservat och sträcker sig från Svarttjärnsbergets topp och över dess sydsluttning. Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog.Området ligger ca 5 km norr om Trönö och omfattar 55 ha. Björk och asp finns spritt i området och vissa lövträd är gamla och grova.