Naturskyddsföreningen i Söderhamn.

Föreningen har ———— mars kl 19 i Studiefrämjandets lokaler på Skolhusgatan 11 i  Söderhamn.