Naturskyddsföreningen i Söderhamn.

Besöket på Ranbogården den 11 juli i år blir inte av. Vi flyttar besöket till nästa år.
Vi är glada över att vi kunde genomföra utflykten till Tannåsen. Där fanns gott om plats att breda ut sig på och vi kunde hålla distans till varandra.
Tyvärr är förutsättningarna inte lika goda på Ranbogården. Vi bedömer att risken är större för att man olyckligtvis kan komma för nära varandra. Därför har vi beslutat att det är säkrast att skjuta besöket till nästa år eftersom situationen till dags dato inte blivit bättre. Ännu har vi för stor spridning av smittan i samhället.
Därför måste jag, tråkigt nog, meddela, att besöket på Ranbogården den 11 juli i år inte blir av. Vi flyttar besöket till nästa år. Återkommer med nytt program 2021.

Hälsningar från Christina Åström

Anmäl intresse att delta i Naturskyddsföreningens arbete

Vill du vara med i Naturskyddsföreningens arbete? Ju fler vi är desto mer kan vi uträtta!

Hör av dig till Christina Åström, 070-202 47 32