Kontaktuppgifter /Styrelsemedlemmar

Ordförande. Bengt Sundström, Hasselstigen 44,  826 39 Söderhamn, 070-6770553. e-post: bengt.sundstrom(at)soderhamn.com

V. ordförande: Maria Leander

Kassör. Ove Larsson: 072-2344158, arb. 0270-75503 arb.  e-post: ove.larsson(a)soderhamn.com

Sekreterare. Lars Björklund, G:a Stugsundsvägen 18  826 50 Söderhamn, 0270-12742, 070-2152790,  e-post: lars.bjorklund(at)soderhamn.com

Ledamot: Sandra Pettersson , Vinkelgränd 9,  826 37 Söderhamn  tel. 0270/137 34, 073/0360554,  e-post: sandra.pettersson(at)edu.soderhamn.se

Ledamot, Medlemsanvarig och Hemsideansvarig: Ulrika Hännestrand,  S. Höglundavägen 21, 82662  Norrala  0270-17509, 076-8062520.  e-post: ulrika._hannestrand(at)hotmail.com